Strefa Muzyki

Muzyka i słowa: Martyna Borowska, Artur Szmer

Program Ninanki można określić mianem „Suity Ruchowej” opartej na wzorcach motorycznych. Suita to forma muzyczna, składająca się z poszczególnych miniatur, czyli części składowych. Każda miniatura komponowana jest na konkretny instrument solowy, na którym wykonywany jest dany fragment. W Ninankach solistami są zwierzęta, przedstawiające poszczególne wzorce ruchowe.

Odpowiednio skomponowana i wykorzystywana w trakcie ćwiczeń wzorców ruchowych muzyka wprowadza w grupie dyscyplinę, powoduje,
że cały program jest poukładany, wypełniony wartościowymi treściami, z różnych obszarów rozwoju dziecka.

Tak oto prezentuje się Ninankowa Suita Ruchowa! Składa się z siedmiu miniatur:

Wzorzec chodu

Wzorzec przysiadu

Zginanie tułowia

Wzorzec pchania

Prostowanie tułowia

Rotacja tułowia

Wzorzec ciągnięcia

Muzyka jest nieodłącznym elementem programu, ze względu na wykorzystywanie składników budowy dzieła muzycznego. Niezwykle istotne
i ściśle związane z ruchem i motoryką ciała są: rytm, dynamika oraz tempo.

Rytm jest ruchem, ma charakter fizyczny. Aby istnieć potrzebuje odpowiedniej przestrzeni i określonego czasu. Kolokwialnie nazywane poczucie rytmu mięśni w ciele. Spośród elementów muzyki to rytm jest najściślej związany z życiem i codziennymi aktywnościami.

Dynamika i tempo – to jak szybko mięśnie zostają pobudzone do działania to współpraca systemu nerwowego z układem mięśniowym. Ćwicząc mięśnie pobudzony do działania jest mózg i odwrotnie. Harmonia ciała z umysłem to niezbędne połączenie do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Wszelkie zmiany tempa, przepływu energii muzycznej można odzwierciedlić ruchem.

Zadaniem ciała podczas aktywności muzyczno-ruchowych jest:
• odtworzenie przebiegu muzycznego, wszelkich zmian dynamicznych
i agogicznych w utworze
• wizualizacja muzyki inaczej ożywiony obraz utworu, melodii – ruch stanowi tutaj narzędzie wykorzystywane w muzycznej ekspresji ruchu tzw. plastique animee.
• zwiększenie poczucia świadomości ciała i jego ciała
• doskonalenie orientacji przestrzennej i wyobraźni
• dyscyplina ruchowa i uporządkowanie w czasie, dbanie o jakość ruchu
• wykształcenie rozlicznych połączeń koordynacyjnych

Muzyka dostarcza człowiekowi wiele bodźców, wrażeń słuchowych i estetycznych. Posiada ogromna ilość funkcji, które stymulują procesy życiowe, niezbędne do utrzymania zdrowego organizmu pod względem psychicznym oraz fizycznym. Szeroko rozumiana muzyka ma wpływ na 
napięcie mięśni, tempo przemiany materii czy szybkość pulsu. Rozmaite ćwiczenia oddechowe wspierają prawidłową pracę tego układu.

Świadome oddychanie to inaczej jego zrytmizowanie. Uspokojenie oddechu poprzez ćwiczenia pozwala na odprężenie organizmu, prawidłowe dotlenienie oraz radość z życia. Zrytmizowanie oddechu to nadanie pulsu, odpowiedniego tempa. Najprostszym narzędziem do tego jest właśnie dobór odpowiedniej muzyki.