Gość prosto z Akademii Muzycznej

mar 13, 2023

Mieliśmy okazję gościć na zajęciach wyjątkową postać –  Panią Prof. dr hab. Anettę Pasternak. Na co dzień wykłada na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach przedmioty w specjalności rytmika oraz jest pracownikiem naukowo – dydaktycznym Zakładu Edukacji Muzycznej na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu. Ponadto jest kierownikiem artystycznym Teatru Rytmu „Katalog” działającego w ramach Koła Naukowego Rytmiki Akademii Muzycznej w Katowicach.

Pani Profesor przyjechała do Bierunia, aby zapoznać się z programem i obejrzeć prowadzone w przedszkolu zajęcia. Było to bardzo owocne spotkanie, z którego wyszliśmy z wieloma wnioskami i przemyśleniami na przyszłość. Jesteśmy zawsze otwarci na wszelką współpracę oraz jest to dla nas ogromny zaszczyt gościć takich wspaniałych artystów. Mamy nadzieję, że będziemy mieć możliwość ponownego spotkania. Dziękujemy!